Tre killar, en vision, en grund och en erfarenhet på 20 års försäljning föranledde utvecklingen och tanken om att gemensamt starta ett företag. De viktiga samhällsfrågorna om miljö låg killarna varmt om hjärtat samt möjligheten att få arbeta med något som gynnar samhällsutvecklingen, därmed grundades idén om iBuildgreens affärskoncept.

Affärsidé

iBuildgreens affärsidé är att erbjuda golventreprenörer, byggherrar, arkitekter och designers marknadens mest innovativa produkter för offentlig miljö, där fokus ligger på miljömässigt hållbara material. Vi på iBG ska bemöta våra kunder med kreativitet, professionalism och lyhördhet.

Mission

iBuildgreens mission är att vara marknadsledande inom kategorin miljövänligt byggmaterial.

Vision

iBuildgreens vision är att bli en internationell aktör inom miljövänligt byggmaterial.