De viktiga samhällsfrågorna om miljön ligger iBuildGreen varmt om hjärtat. Möjligheten att få arbeta med något som gynnar samhällsutvecklingen och ha en positiv påverkan på miljön gör att vi hela tiden strävan efter att minska energianvändningen och utsläppen. Därmed grundades idén om iBuildgreens affärskoncept.

Affärsidé

iBuildgreens affärsidé är att erbjuda golventreprenörer, byggherrar, arkitekter och designers marknadens mest innovativa produkter för offentlig miljö, där fokus ligger på miljömässigt hållbara material. Vi på IBG ska bemöta våra kunder med kreativitet, professionalism och lyhördhet.

Mission

iBuildgreens mission är att vara marknadsledande inom kategorin miljövänligt byggmaterial.

Vision

iBuildgreens vision är att bli en internationell aktör inom miljövänligt byggmaterial.