Distribution

Vi på iBuildGreen väljer sjöfrakt vid distribution från och till andra kontinenter. Från hamn till kund strävar vi efter att använda miljömässiga transporter, t.ex. lastbilar med drivmedel såsom biogas och biodiesel.

Installation

Om iBuildGreen tillhandahåller installation, så används auktoriserade och lokala installatörer. Samtliga installatörer ska vara medvetna om iBuildGreens miljöpolicy. Vi ser även till aspekten att installatörerna har egna miljöpolicys och eget miljöarbete.

Administration

Vi på iBuildGreen strävar efter att ha ett pappersfritt kontor samt minska distribution via post, t.ex. kan offerter och fakturor skickas via e-post. Vid inköp av tryckmaterial, t.ex. visitkort, så används återvunnet pappersalternativ.

Egentransport

Vid resor och transporter kommer iBuildGreens personal i största utsträckning använda kollektivtrafik. I de fall där vi tillhandahåller tjänstebilar, ska dessa uppfylla EU:s standard avseende miljöbil.