Leed

The LEED™Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999.

LEED är anpassat för alla typer av byggnader. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

Läs mer: http://www.sgbc.se/certifieringssystem/leed

FloorScore

FloorScore programmet är utvecklat av Resilient Floor Covering Institute i förbindelse med Scientific Certification System, som testar och certifierar golv och fästprodukter. Programmet certifierar också tillverkningsfaciliteter för uppfyllelse av rigorösa kvalitetskrav för inomhusluft. Golv som förtjänar FloorScore certifikat får en legitimt förstärkt marknadsposition.

Läs mer: http://www.scsglobalservices.com/floorscore

SundaHus

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Här har Sveriges största fastighetsägare och byggherrar gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Med en gemensam standard för bedömningarna och ett lättanvänt systemstöd för att söka godkända byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Detta system kallas Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det som byggs in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Tillsammans har de utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen.

CHPS – Collaborative for High Performance Schools

Many of iBuildGreen’s products, including Designfloor, Nike Everlast sports surfacing, and E-Grip III adhesive meet the Collaborative for High Performance Schools (CHPS) criteria (Section 01350) for indoor air quality in classrooms as described in the State of California’s Department of Health Services Standard Practice. The mission of the Collaborative for High Performance Schools is to facilitate the design, construction, and operation of high performance schools: environments that are not only energy and resource efficient, but also healthy, comfortable, well lit, and containing the necessary amenities for a quality education.