Återvunnet gummi

iBuildGreens sortiment av gummigolv är återvunnet till 92-100 % från gamla och uttjänta sportskor, naturgummi och EPDM-gummi. Golven kan återanvändas flera gånger om utan att tappa sina egenskaper.

Tillverkning

I tillverkningen av det återvunna gummit används en sluten cykel för kylning av värme och användande av vatten, istället för att släppa ut det i avloppet. Varje år sparas på det sättet ca 66 miljoner liter färskvatten.

Omfattande energibesparingar har genomförts i tillverkningen, som genomgår en ständig förbättringsprocess. Energieffektiviseringen har lett till en 40 % mindre energianvändning. Det kan jämföras med energianvändningen av ca 120 svenska hem. Bara energieffektiviseringen av belysning i koppling till tillverkningen har sparat nära 1 miljon kWh per år. Det kan jämföras med att rena luften för 182 tunnland skog eller att ta bort 160 bilar från vägarna.

Nike information och film

Utnötta skor? Låt skorna få liv igen och återvinn med Nike. Nikes Reuse-a-Shoe tar uttjänta atletskor och maler ner dem för att skapa ett nytt material som heter Nike Grind. Detta material används i produkten Everlast fitnessgolv. Ända sen 1990 har Nike omformat 28 miljoner par skor och skapat 36 000 ton gummimaterial för användning på mer än 450 000 platser världen över.

Återvinningen och insamlingsprocess

Återvinning är kärnan i varför gummi blir miljövänligt. Produkterna fraktas på träpallar och använder återanvänt tidningspapper eller kartong för paketering. Inkommande material källsorteras för att inte sluta i någon sopptipp eller i någon oren förbränningsprocess. Men återanvändningen slutar inte med dessa produkter. Återvinning sker i övriga arbetsmiljön och inköp av kontorsmaterial sker alltid med miljö och miljövänliga produkter i åtanke. Våra gummiprodukter samlas in av IBG och skickas för tillverkning av ytterligare nya golv med likvärdig kvalité. Produkterna i vårt utbud har en återvinningsgrad på 92-100 %.

VOC (Flyktiga organiska föreningar)

Våra gummiprodukter är PVC-fria och möter stringenta standarder för inomhusluftens kvalité. Produkterna har klarat kraven och testerna för emission av flyktiga organiska föreningar. Håll utkik efter certifieringen CHPS. Den har strikta krav för inomhusluft i skolor. Även certifieringen FloorScore är ett utmärkt mått på bra värden för inomhusluften. Sist, men inte minst viktig, är klistret som används vid installation av golvet där E Grip III rekommenderas, eftersom den är lösningsfri, anti-mikrobiell, VOC-fri och med väldigt liten luktavgivelse.